divendres, 14 de setembre de 2012

PRESENTACIÓ

En aquest blog compartirem informació i dubtes sobre la matèria de Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat. Molta sort amb el nou curs que comença!

MATERIAL:
- Llibre de text: Tecnologia industrial 1, editorial McGraw-Hill. ISBN:978848167707. Any d'edició 2008.
- Quadern
- Pàgines web, infografies, gràfics, vídeos i material divers.

TERMINIS:
El primer trimestre termina el 5 de desembre.
Els exàmens seran els dies 19 d'octubre i 5 de desembre.
La preavaluació de 1r de batxillerat serà el dia 24 d'octubre.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Els criteris d'avaluació són: 5% actitud i 95% la resta (que inclou principalment exàmens, dossier de classe, exercicis, treballs i pràctiques).

Com sempre el primer examen comptarà el 40% de la nota d'exàmens i el segon el 60%, ja que ho inclourà tot.