dijous, 15 de novembre de 2012

Tema 3: ENERGIES ALTERNATIVES. Energia eòlica.

ENERGIA EÒLICA


L'origen del vent es deu al sol en última instància, ja que provoca una diferència de temperatures entre les capes d'aire de la troposfera de la terra. Així mateix depén de la rotació de la terra (força de Coriolis) i de l'angle d'incidència del sol sobre la superfície terrestre, afectant a la temperatura de la diverses zones del planeta.

A la imatge s'observen les temperatures a les diferents zones del món (vermell més altes i blau fosc més baixes).
La rosa dels vents (noms dels vents segons la seva direcció) a Catalunya és la següent:
Els molins de vent poden ser de dos tipus:


Aeromotors
- màquines lentes
- velocitat d'arrencada: 2m/s
- velocitat màxima potència: 5-6m/s
- nombre de pales: 12-24
- potència: 0,5-20kW
- per extreure aigua de pous


Aerogeneradors
- màquines ràpides
- velocitat d'arrencada: 4-5m/s
- velocitat màxima potència: 10-14m/s
- nombre de pales: 2-3
- potència: 25-1500kW
- per obtenir energia elèctrica a nivell particular o com a empresa productora

 A la vegada poden ser verticals o horitzontals.

Els principals aerogeneradors verticals són:
Giromills____Savonius ___Darrieus


 

Una central eòlica té l'estructura de la imatge (extreta d'unesa):L'aprofitament del vent a nivell domèstic es fa per mitjà d'una minieòlica o microeòlica, que respon a l'esquema següent:


Als vídeos següents es poden observar:

- el muntatge d'un aerogenerador

- la gòndola per dins
 
- un parc eòlic marí