dimecres, 14 de novembre de 2012

Tema 3: ENERGIES ALTERNATIVES. Energia solar.


ENERGIA SOLAR


1) CENTRALS TERMOSOLARS

Centrals DCS (Sistemes de Col·lectors Distribuïts)
Centrals solars CRS (Sistemes de Torre Central)

Centrals amb concentradors parabòl·lics i motors Stirling


2) CONVERSIÓ FOTOVOLTÀICA


Es basa en la tecnologia de les cèl·lules fotoelèctriques que aprofiten l'efecte fotovoltaic (que transforma l'energia dels fotons de la llum en corrent elèctric directament) mitjançant materials semiconductors com el silici (Si). Les tres tecnologies existents al mercat es diferencien en les seves característiques, el procés de fabricació i el preu: silici monocristal·lí, policristal·lí i amorf.


Els sistemes de conversió fotovoltàica poden ser:
- sistemes aïllats (disposen dels panells solars, d'un regulador (que evita que les bateries s'espatllin si es sobrecarreguen), unes bateries per emmagatzemar l'energia produïda, i un ondulador que transforma l'energia que prové dels panells solars i de les bateries en corrent elèctric altern de 220V i 50 Hz)


- sistemes connectats a la xarxa elèctrica (disposen dels panells solars, un ondulador (que transforma l'energia elèctrica en corrent altern i dos comptadors de llum connectats a la xarxa(un d'entrada i un de sortida)

3) COL·LECTORS SOLARS

S'utilitzen per aprofitar les propietats de l'energia radiant del sol per escalfar l'aigua sanitària dels habitatges o edificis públics.