dijous, 25 d’octubre de 2012

Tema 2: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

La distribució de l'energia

A la web de REE es pot observar què és i com funciona el CECOEL ("centro de control de la energía eléctrica").

El camí que recorre l'energia elèctrica des de que es genera fins que es consumeix s'observa als esquemes següents (extrets de consumer-eroski i de la web de REE, respectivament).


Les centrals hidroelèctriques

Basen el seu funcionament en l'esquema:

Les parts d'una central hidroelèctrica són:
- la presa
- els conductes d'aigua
- la sala de màquines
- els transformadors

Les turbines poden ser:

Pelton (d'alta pressió, per a salts majors de 200 m)


Kaplan (de baixa pressió, per a salts de menys de 20 m)


Francis (de mitjana pressió, es fa servir en salts d'altures entre 20 i 200 m)


La presa de la Baells:

Les centrals tèrmiques

Una central termoelèctrica pot funcionar amb diferents combustibles (carbó, fuel o gas natural). L'esquema principal del seu funcionament és el que es mostra a la imatge (extreta d'Unesa):La central tèrmica de CercsLes centrals nuclears

Existeixen dos tipus de centrals nuclears a Espanya: les PWR ("Pressurized Water Reactor") i les BWR ("Boiling Water Reactor"), totes les que hi ha a Catalunya (Ascó I, Ascó II i Vandellòs II) són tipus PWR (reactor de aigua a pressió) i són de tipus BWR la de Garoña a Burgos i la de Cofrentes a València. (Vídeo extret de la web de la central de Garoña).La central nuclear d'Ascó (extret de la web www.anav.es):
Estructura del sistema elèctric
 Segons la seva funció, les estacions poden ser:
- Estacions transformadores primàries (ET I)
- Estacions d'interconnexió (EI)
- Estacions receptores o estacions transformadores secundàries (ET II)
- Casetes transformadores o estacions transformadores terciàries (ET III)
- Estacions distribuïdores.

Les línies poden ser:
- Línies de transport (LT) 
- Línies de distribución primària (LDP)
- Línies de distribuació secundària (LDS)


Línies elèctriques de transformació, distribució i transport (extret del llibre de text Tecnologia Industrial 1-McGraw-Hill).