divendres, 31 de maig de 2013

Tema 5: MATERIALS

Metal·lúrgia: ciència que s'ocupa del procés d'obtenció dels metalls.

Siderúrgia
: part de la metal·lúrgia que es dedica a l'obtenció de ferro i els seus derivats (acer i fosa).


Obtenció de l'acer:


Al gràfic següent es recullen les principals fases per a l'obtenció de l'acer.


1. Mineral de ferro -- Fàbrica d'aglomeració
2. Carbó -- Coqueria
3. Mena de ferro + coc --Alt forn (addició de carboni per a eliminar l'oxigen dels òxids de ferro i obtenció d'escòria i de ferro colat alt en C)
4. Ferro colat -- Convertidor d'oxigen (addició d'oxigen per a eliminar el carboni sobrant)
5. Ferralla -- Forn elèctric (reaprofita restes d'acer)
6. Ferro colat baix en C + ferralla -- Afinament (addició d'altres components per a obtenir l'acer al gust del client)
Conformació de plàstics:


PRENSAT
INJECCIÓ
TERMOCONFORMAT AL BUIT