dilluns, 22 d’abril de 2013

Tema 4: PROPIETATS I ASSAIGS DELS MATERIALS

TIPUS D'ESFORÇOS
Tracció, Compressió, Flexió, Vinclament, Torsió i Cissallament

ASSAIG DE TRACCIÓ Representa la relació entre el esforç unitari (sigma) i l'allargament unitari d'un material sotmés a tracció (epsilon). Al gràfic: P és el límit de proporcionalitat, E és el límit d'elasticitat (zona elàstica), F és el límit de fluència (zona elàstico-plàstica), R és el límit de ruptura (a partir del qual s'acabarà indefectiblement amb la ruptura del material a pesar de disminuir l'esforç aplicat) i S és el punt de ruptura real. És molt important realitzar un bon formulari (nom del que es fa, unitats, fórmules, esquemes) del tema per poder fer els exercicis correctament. A continuació teniu una presentació amb un resum de tots els tipus d'assaigs de materials que hem vist a classe.