dilluns, 14 de gener de 2013

Tema 3: ENERGIES ALTERNATIVES. Altres.

Energia geotèrmica.
- Mapa geotèrmic d'Europa, extret de www.geothermie-zentrum.de/es.html. Es necessiten elevats gradients tèrmics a profunditats de 1000 m, amb presència de roques permeables (aqüífer) i roques impermeables.


Vídeo sobre l'energia geotèrmica, extret de la web http://energiageotermica.es


Una central geotèrmica té la estructura següent (extret de la web de consumer):

Tipus de jaciments geotèrmics

Energia maremotriu.

- Tabla de marees de Santander.
- Costes amb major potencial energètic per la seva amplitud de marees i temperatura dels oceans. Extret de http://www.ecofactory.esUna central maremotriu amb els seus components principals (extret de la web de consumer):
Energia de la biomassa.


Una central de biomassa té l'estructura següent (extreta de la web www.unesa.es):


- Vídeo de la central de biomassa (palla) de Sangüesa (Acciona)